Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Regional behandlingslinje for re-/habilitering av ervervet hjerneskade hos barn og unge

NFF har i brev av 8. september 2021 gitt sitt høringssvar til Barne- og ungdomsklinikken (OUS) vedrørende regional behandlingslinje for re-/habilitering av ervervet hjerneskade hos barn og unge.


Det er NFFs faggruppe for barne- og ungdomsfysioterapi som har hatt det faglige ansvaret for innholdet i NFFs høringssvar.

Høringssvaret er vedlagt som relatert dokument.

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser