Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Rapporter (NOU) fra Sysselsettingsutvalget

NFF har i brev av 9. juni 2021 til Arbeids- og sosialdepartementet levert sitt høringsinnspill til to rapporter fra Sysselsettingsutvalget: NOU 2019:7 Arbeid og inntektssikring og NOU 2021:2 Kompetanse, aktivitet og inntektssikring.


NFFs høringsinnspill er vedlagt som relatert dokument.

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser