Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Prioriteringer i helsetjenesten

NFF har i brev av 19. februar 2015 til Helse- og omsorgsdepartementet gitt sitt høringssvar til NOU 2014:12 Åpen og rettferdig – prioriteringer i helsetjenesten.


Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser