Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Pakkeforløp hjem for kreftpasienter

Norsk Fysioterapeutforbund har i oktober 2021 levert Helsedirektoratet forbundets høringsinnspill til pakkeforløp hjem for kreftpasienter.


Norsk Fysioterapeutforbunds faggruppe for onkologi og lymfologi har hatt det faglige ansvaret for høringsinnspillet.

Høringsinnspillet er vedlagt som relatert dokument.

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser