Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Pakkeforløp for utredning av psykiske lidelser, barn og unge

Norsk Fysioterapeutforbund leverte 29. september 2017 sitt høringssvar til Helsedirektoratet vedrørende pakkeforløp for utredning av psykiske lidelser, barn og unge.


Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser