Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS

NFF har i brev av 2. februar 2015 til Helse- og omsorgsdepartementet gitt sin høringsuttalelse til forslaget til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS.


Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser