Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Norsk Helsenett – Strategi 2020

NFF har i brev av 20. mai 2014 levert sitt høringssvar til forslaget til strategi for Norsk Helsenett. 


NFF legger i sin uttalelse blant annet vekt på at myndighetene bør gi støtte til engangsavgift for førstegangs tilknytning, og i form av en takst for bruk av elektroniske meldinger.

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser