Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Nasjonal faglig retningslinje for kols

Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) har i brev til Helsedirektoratet av 29. september 2021 levert sitt høringssvar til forslaget til nasjonal faglig retningslinje for diagnostisering og behandling av pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (kols). 


Det er NFFs faggruppe for hjerte- og lungefysioterapi som har stått for den faglige gjennomgangen av Helsedirektoratets forslag til retningslinje.

Høringssvaret er vedlagt som relatert dokument.

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser