Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

NOU om bærekraft i hele landet

NFF leverte i brev av 25. mars 2021 til Kommunal- og moderniseringsdepartementet sitt høringsinnspill til NOU 2020:15 - Det handler om Norge. Dette er en offentlig utredning om bærekraft i hele landet.


I sitt høringsinnspill påpekte NFF utfordringene relatert til bærekraftige helsetjenester i alle kommuner, spesielt i distriktene.

Høringsinnspillet er vedlagt som relatert dokument.

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser