Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Lokalpolitisk behandling av kvalitetskrav i helse- og omsorgstjenesten

I brev av 26. august 2013 til Helse- og omsorgsdepartementet har NFF gitt sitt høringssvar til et forslag til endring av forskrift 27. juni 2003 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten. 


Endringen gjelder lokalpolitisk behandling av kvalitetskrav i helse- og omsorgstjenesten.

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser