Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning

NFF har i brev av 2. september 2021 til Kunnskapsdepartementet levert sitt høringsinnspill til langtidsplanen for forskning og høyere utdanning.


NFFs innspill er vedlagt som relatert dokument.

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser