Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015–2024

NFF gir i brev av 2. oktober 2013 til Kunnskapsdepartementet sine innspill til langtidsplanen for forskning og høyere utdanning 2015–2024.


For helse- og omsorgsfeltet fremhever NFF blant annet at utdanningsinstitusjonene må få rammebetingelser som gjør det mulig å utdanne dyktige klinikere med relevant kompetanse, dvs. at praksis og klinikk må få en tydeligere vektlegging.

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser