Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Innspill til strategi 2020–2022 for Rådet for psykisk helse

Norsk Fysioterapeutforbund har i brev av 24. september 2019 til Rådet for psykisk helse gitt sine innspill til rådets strategi for 2020–2022.


NFFs innspill til strategiutkastet er i hovedsak å påpeke og tydeliggjøre sammenhengen mellom psykisk helse og kroppslige reaksjoner. Siden fysisk og psykisk helse henger sammen, er det viktig å påpeke behovet for bred faglig tilnærming der flere profesjoner bidrar med sin kompetanse. Dette gjelder på mange områder slik som innen folkehelse og forebygging, innen kriminalomsorgen, flyktninger, barn og unge.

I innspillet påpeker vi at mange unge har stressrelaterte plager som kommer til uttrykk som pusteproblemer, smerter i kroppen, uro, nedstemthet og slitenhet. Det er viktig med tidlig opplæring i kroppsbevissthet, da det gir gode forutsetninger for å forstå seg selv og ta gode valg i livet.

NFF påpeker også at selv om pakkeforløp for utredning og behandling av psykiske vansker i spesialisthelsetjenesten er innført, er det likevel store geografiske forskjeller i behandlingstilbudet, og flere steder i landet er det ikke opprettet et tilbud med utvidet tverrfaglig utredning.

Norsk Fysioterapeutforbunds innspill er vedlagt som relatert dokument.

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser