Innspill til statsbudsjettet for 2022

Norsk Fysioterapeutforbund har sendt inn innspill til statsbudsjettet for 2022 til Helse- og omsorgsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet og Kunnskapsdepartementet.


Innspillene finner du under relaterte dokumenter.