Innspill til statsbudsjettet for 2021

Norsk Fysioterapeutforbund leverte 19. desember 2019 sitt innspill til Helse- og omsorgsdepartementet vedrørende statsbudsjettet for 2021.


Innspillet er vedlagt som relatert dokument.

(Illustrasjon, topp: Finansdepartementet, inngangspartiet. Foto: Christian A. Calmeyer, Flickr.com.)