Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Innspill til ny stortingsmelding om folkehelse

Norsk Fysioterapeutforbund sendte 13. september 2018 sine innspill til ny stortingsmelding om folkehelse til Helse- og omsorgsdepartementet.


Forbundets innspill til stortingsmeldingen er vedlagt, se "Relaterte dokumenter".

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser