Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Innspill til høring om stortingsmelding om prioritering

NFF har i brev av 14. september 2016 sendt innspill til Stortingets helse- og omsorgskomité om stortingsmelding nr. 34 (2015–2016) - "Verdier i pasientens helsetjeneste. Melding om prioritering".


Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) har tidligere gitt grundige høringssvar til meldinger om prioritering: «NOU 2014:12 Åpen og rettferdig – prioriteringer i helsetjenesten» og «På ramme alvor,- alvorlighet og prioritering i helsetjenesten».

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser