Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Innspill til Demensplan 2025

Norsk Fysioterapeutforbund leverte i brev av 13. februar 2020 sitt innspill til Helse- og omsorgsdepartementet vedrørende Demensplan 2025.


Innspillet er vedlagt som relatert dokument.

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser