Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Høring på rapport om bedriftshelsetjeneste

NFF leverte 24. oktober 2018 sitt høringssvar i forbindelse med rapporten «Hva bør skje med BHT? - En fremtidsrettet bedriftshelsetjeneste med fokus på kjerneoppgaver».


Se relatert dokument med NFFs høringssvar og lenke til høringsdokumentene.

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser