Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Høring om studieplan(er) for UiT-masterprogram i fysioterapi

Norsk Fysioterapeutforbund ga i brev av 9. august 2018 innspill til UiT Norges arktiske universitet, Institutt for helse- og omsorgsfag, om læringsmålene mv. i utkast til revidert studieplan for master i fysioterapi.


Forbundets høringsinnspill er vedlagt, se "Relaterte dokumenter".

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser