Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Høring om foreslåtte endringer i formidling av hjelpemidler

NFF har levert høringsinnspill til "En mer effektiv og fremtidsrettet hjelpemiddelformidling – for økt deltagelse og mestring" (Arbeids- og sosialdepartementet).


Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser