Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Høring om NOU 2017:16 om palliasjon til alvorlig syke og døende

Norsk Fysioterapeutforbund leverte 16. mai 2018 sitt høringssvar til Helse- og omsorgsdepartementet vedrørende NOU 2017:16. På liv og død. Palliasjon til alvorlig syke og døende.


Høringssvaret er vedlagt som relatert dokument.

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser