Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Høring – endring i forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

NFF leverte 18. februar 2020 sitt høringssvar til Helse- og omsorgsdepartementet vedrørende forslag om endring i forskrift 19. oktober 2018 nr. 1584 om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.


NFF høringssvar er vedlagt som relatert dokument. Se også relatert lenke til nettsak om NFFs vurdering av forslaget.

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser