Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Høring – endring av vilkår i forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m.

Norsk Fysioterapeutforbund leverte 30. april 2019 sitt høringsinnspill til Helse- og omsorgsdepartementet vedrørende endring av vilkår i forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m.


Se høringsinnspillet under "Relaterte dokumenter". I dokumentet viser Norsk Fysioterapeutforbund blant annet til HODs formål med endringsforslaget. Forbundet stiller seg positiv til endringene som foreslås i forskriften, og kommenterer blant annet endringsforslagene i §§ 4 og 5 særskilt.

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser