Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Høring - Forslag om merverdiavgiftsplikt på alternativ behandling, og kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling


Det vises til høringsnotat av 22. juni d.å., der Norsk Fysioterapeutforbund blir invitert til å komme med innspill til ovenstående utkast til lovendring.

Vi vil bemerke at høringsfristen er svært kort, særlig sommerferien tatt i betraktning. Vi kan ikke se at saken er av en slik hastekarakter, i og med at endringene ikke er beregnet å tre i kraft før 1. januar 2021.

Norsk Fysioterapeutforbund støtter Finansdepartementets forslag til lovendring.

Med hilsen

Gerty Lund forbundsleder

Jorunn Lunde fagsjef

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser