Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Høring – Bedre velferdstjenester for barn og unge som har behov for et sammensatt tjenestetilbud

NFF ga i brev av 29. oktober 2020 sitt innspill til Kunnskapsdepartementet vedrørende høring om forslag til endringer i en rekke lover for å oppnå bedre velferdstjenester for barn og unge som har behov for et sammensatt tjenestetilbud.


Innspillet fra NFF til høringsnotatet er forfattet av NFFs faggruppe for barne- og ungdomsfysioterapi, og vedlagt her som relatert dokument.

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser