Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Godkjenningsmodell for fritt brukervalg i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

NFF har i brev av 8. desember 2020 til Helse- og omsorgsdepartementet levert sitt innspill til høring om endringer i helse- og omsorgstjenesteloven – forslag om godkjenningsmodell for fritt brukervalg i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.


Høringsinnspillet er vedlagt som relatert dokument.

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser