Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming

NFF sendte i dag inn innspill til Helsedirektoratets utkast til Nasjonal veileder – Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming.


NFFs faggruppe for barne- og ungdomsfysioterapi og NFFs faggruppe for ridefysioterapi har bidratt til høringssvaret.

Se relatert dokument for NFFs høringssvar og lenke til høringsutkast på Helsedirektoratets nettsider.

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser