Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Forslag til forskrift om autorisasjon for manuellterapeuter

NFF leverte i brev av 13. januar 2014 sin høringsuttalelse til forslag til forskrift om å autorisere manuellterapeuter (fysioterapeuter med videreutdanning innen manuellterapi) i henhold til helsepersonelloven. 


Dette forslaget til forskrift ble fremmet under regjeringen Stoltenberg. En uavhengig juridisk betenkning fra advokat Anne Kjersti Befring inngår som del av NFFs høringsuttalelse.

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser