Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Forskrift om tiltak for å ivareta tilgangen til legemidler, medisinsk utstyr og personlig verneutstyr under covid-19

Norsk Fysioterapeutforbund har i brev av 20. mai 2021 til Helse- og omsorgsdepartementet levert høringsinnspill om forlengelse av forskrift om tiltak for å ivareta tilgangen til legemidler, medisinsk utstyr og personlig verneutstyr under covid-19.


Høringsinnspillet er vedlagt som relatert dokument.

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser