Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Forskrift om nasjonal kjernejournal

NFF har i brev av 8. april 2013 til Helse- og omsorgsdepartementet gitt sin høringsuttalelse til forslaget om forskrift om nasjonal kjernejournal. 


NFF mener det er viktig at det etableres en kjernejournal. NFF har ingen merknader til forskriften, men har noen generelle kommentarer til høringsdokumentet.

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser