Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten

I brev av 13. september 2013 til Helse- og omsorgsdepartementet har NFF gitt sitt høringssvar til et forslag til forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten.


Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser