Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Endringer i spesialisthelsetjenesteloven – kontaktperson

NFF gir i brev av 26. september 2013 til Helse- og omsorgsdepartementet sin uttalelse til forslaget om endringer i spesialisthelsetjenesteloven knyttet til kontaktperson.


Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser