Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Endringer i helsepersonelloven – administrative ordninger

NFFs har i brev av 27. april 2021 til Helse- og omsorgsdepartementet levert sitt høringssvar vedrørende forslag til endringer i lover – om administrative reaksjoner og tilsynsmyndighetenes saksbehandling av henvendelser om pliktbrudd.


NFFs høringssvar er vedlagt som relatert dokument.

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser