Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Endringer i helsepersonelloven § 48

NFF har i brev av 31. mai 2021 til Helse- og omsorgsdepartementet levert sitt høringssvar til forslag til endringer i helsepersonelloven § 48: autorisasjon av naprapater, osteopater, logopeder og paramedisinere.


NFFs høringssvar er vedlagt som relatert dokument. Se også relatert lenke til omtale av høringssvaret m.m.

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser