Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Endring i forskrifter til spesialisthelsetjenesteloven og folketrygdloven

20. november 2015 sendte NFF inn sitt høringssvar til Helse- og omsorgsdepartementet på foreslåtte endringer i forskrifter til spesialisthelsetjenesteloven og folketrygdloven i forbindelse med blant annet endringer i egenandelstak 1 og innsatsstyrt finansiering.


Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser