Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Uttalelser og innspill

Vi fremmer og redegjør for våre synspunkter i ulike saker både av faglig og politisk karakter til både helsemyndigheter, arbeidslivsmyndigheter og andre organisasjoner som ønsker våre innspill.


Innspill til statsbudsjettet for 2022

Norsk Fysioterapeutforbund har sendt inn innspill til statsbudsjettet for 2022 til Helse- og omsorgsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Forvirrende og dyrt med to egenandelstak

NFF ga i sitt høringssvar av 19. mai 2020 støtte til Helse- og omsorgsdepartementets forslag om å slå sammen egenandelstak 1 og 2. Dette vil sikre at de som har behov for flere helsetjenester nå slipper å betale dobbel egenandel.

Lære hele livet – stortingsmelding

Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) leverte 5. mai 2020 sitt innspill til Stortingets utdannings- og forskningskomité vedrørende Meld. St. 14 (2019–2020) "Kompetansereformen – Lære hele livet".

Side 1 av 6

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser