Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Uttalelser og innspill

Vi fremmer og redegjør for våre synspunkter i ulike saker både av faglig og politisk karakter til både helsemyndigheter, arbeidslivsmyndigheter og andre organisasjoner som ønsker våre innspill.


NOU om bærekraft i hele landet

NFF leverte i brev av 25. mars 2021 til Kommunal- og moderniseringsdepartementet sitt høringsinnspill til NOU 2020:15 - Det handler om Norge. Dette er en offentlig utredning om bærekraft i hele landet.

Innspill til statsbudsjettet for 2022

Norsk Fysioterapeutforbund har sendt inn innspill til statsbudsjettet for 2022 til Helse- og omsorgsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Forvirrende og dyrt med to egenandelstak

NFF ga i sitt høringssvar av 19. mai 2020 støtte til Helse- og omsorgsdepartementets forslag om å slå sammen egenandelstak 1 og 2. Dette vil sikre at de som har behov for flere helsetjenester nå slipper å betale dobbel egenandel.

Side 1 av 6

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser