Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Uttalelser og innspill

Vi fremmer og redegjør for våre synspunkter i ulike saker både av faglig og politisk karakter til både helsemyndigheter, arbeidslivsmyndigheter og andre organisasjoner som ønsker våre innspill.


Pakkeforløp hjem for kreftpasienter

Norsk Fysioterapeutforbund har i oktober 2021 levert Helsedirektoratet forbundets høringsinnspill til pakkeforløp hjem for kreftpasienter.

Nasjonal faglig retningslinje for kols

Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) har i brev til Helsedirektoratet av 29. september 2021 levert sitt høringssvar til forslaget til nasjonal faglig retningslinje for diagnostisering og behandling av pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (kols). 

Ny regjering, nye muligheter

På torsdag starter sonderingene om mulig regjeringssamarbeid mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV. NFF sendte forrige uke inn innspill til ny regjeringsplattform.

ADHD – retningslinje og pakkeforløp

Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) har levert høringssvar til Helsedirektoratet vedrørende revidert nasjonal faglig retningslinje for ADHD og kapittel i pakkeforløp om ADHD og andre nevroutviklingsforstyrrelser.

Side 1 av 8

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser