Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Uttalelser og innspill

Vi fremmer og redegjør for våre synspunkter i ulike saker både av faglig og politisk karakter til både helsemyndigheter, arbeidslivsmyndigheter og andre organisasjoner som ønsker våre innspill.


Innspill til Helsepersonellkommisjonen

Norsk Fysioterapeutforbund har per 3. oktober 2022 levert sine innspill til Helsepersonellkommisjonen, som blant annet inneholder disse grunnprinsippene: "Mer forebygging – mindre reparasjon. Mer rehabilitering – mindre pleie."

Nasjonal helse- og samhandlingsplan

Norsk Fysioterapeutforbund har levert sitt innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan, som Regjeringen ønsker å fremme høsten 2023.

Langvarige og sammensatte smertetilstander

Norsk Fysioterapeutforbund sendte 8. september 2022 inn sitt høringssvar til Helsedirektoratet vedrørende langvarige og sammensatte smertetilstander – pasient-/pakkeforløp.

Innspill til Kvinnehelseutvalget

Norsk Fysioterapeutforbund har levert et innspill til Kvinnehelseutvalget. I innspillet tar NFF til orde for et nasjonalt løft for kvinnehelse, og ønsker derfor Kvinnehelseutvalgets arbeid velkommen.

Pakkeforløp hjem for kreftpasienter

Norsk Fysioterapeutforbund har i oktober 2021 levert Helsedirektoratet forbundets høringsinnspill til pakkeforløp hjem for kreftpasienter.

Nasjonal faglig retningslinje for kols

Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) har i brev til Helsedirektoratet av 29. september 2021 levert sitt høringssvar til forslaget til nasjonal faglig retningslinje for diagnostisering og behandling av pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (kols). 

Ny regjering, nye muligheter

På torsdag starter sonderingene om mulig regjeringssamarbeid mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV. NFF sendte forrige uke inn innspill til ny regjeringsplattform.

Side 1 av 8

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser