Stortingsvalget 2021

Hva mener partiene om fysioterapi og noen av de sakene som er viktige for NFF? 


Hva mener partiene om habilitering og rehabilitering?

Habilitering og rehabilitering er et helsepolitisk satsingsområde i NFF denne perioden. Alle partiene tar til orde for satsing på habilitering og rehabilitering, men hvor konkrete er de når det kommer til satsing og tiltak?

Hva mener partiene om folkehelse?

Folkehelse er et helsepolitisk satsingsområde for NFF i denne perioden. Det er derfor av interesse å se hva partiene mener om folkehelse de neste fire årene.

Hva mener partiene om (inkluderende) arbeidsliv mv.?

Arbeid og velferd har stor plass i de fleste partiprogrammene og alle partiene uttrykker ønske om et godt og inkluderende arbeidsliv, med støtteordninger som ivaretar de som likevel faller utenfor. Partiene har noe ulikt fokus - noe som innebærer at ...