Stortingsvalget 2017

Dette mener partiene om noen av de sakene som er viktige for oss.


Investering i barn er bedre enn investering i bank og børs

Tiltak som retter seg universelt til hele befolkningen, spesielt barna, kan redusere muskel- og skjelettlidelser og psykiske lidelser i fremtiden. Jo tidligere i livsløpet vi legger inn innsatsen, jo mer får vi igjen for pengene. Tidlig innsats gir f ...

God psykisk helse er en viktig ressurs

Psykiske lidelser koster Norge 185 milliarder kroner i året. Dette er like mye som investeringene i olje og gassektoren, og tre ganger så mye som Oslo bys budsjett. 

Oppfordring til NFFs medlemmer

BIDRA TIL STERK-STOLT OG SYNLIG!

  • Les deg opp på hva partiene mener om skolehelsetjeneste, psykisk helse, rehabilitering og muskel- og skjelettplager.
  • Møt opp når partiene har valgkampstand der du bor - for å stille gode og utfordrende spørsmål?!
  • Benytt anledningen til å fortelle dem om hva fysioterapeuter bidrar med.