Sykefravær mv.

Hvor mange er sykemeldt for muskel- og skjelettlidelser? Hvor mange er uføretrygdet?

Hva med AAP?