Folkehelse

Hvor finnes folkehelsebarometeret? Hvordan er helsetilstanden? Hva med fysisk aktivitet og stillesitting?