Tall

Her har vi samlet aktuell statistikk til bruk i fagpolitisk arbeid.

Denne er under utarbeidelse - mer info kommer.


Fysioterapeuter

Fysioterapeuter

Lurer du på hvor mange fysioterapeuter som finnes i kommunehelsetjenesten? Hva de jobber med? Hvor mange som har fulle driftshjemler? Takstbruk?Hva med spesialisthelsetjenesten?

Sykefravær mv.

Sykefravær mv.

Hvor mange er sykemeldt for muskel- og skjelettlidelser? Hvor mange er uføretrygdet?Hva med AAP?


Folkehelse

Folkehelse

Hvor finnes folkehelsebarometeret? Hvordan er helsetilstanden? Hva med fysisk aktivitet og stillesitting?