Fritt behandlingsvalg

Reformen fritt behandlingsvalg, som ble innført høsten 2015, har til hensikt å redusere ventetidene, øke valgfriheten for pasientene og stimulere de offentlige sykehusene til å bli mer effektive. 


Retten til fritt behandlingsvalg som trådte i kraft 1. november 2015, erstatter og utvider fritt sykehusvalg. Samtidig ble Velg behandlingssted lansert.

Les mer om fritt behandlingsvalg på Helsenorges nettside.