Norge i internasjonal sammenheng

Norge er ikke isolert i verden og derfor er også NFF medlem i World Confederation for Physical Therapy (WCPT). I tillegg til WCPT er EU, Verdens helseorganisasjon (WHO) og OECD også interessante når det er snakk om se på norsk helsetilstand og norsk helsevesen i et internasjonalt lys.


Internasjonalt samarbeid

NFF er medlem av World Confederation for Physical Therapy (WCPT), som er en sammenslutning av 106 nasjonale fysioterapeutorganisasjoner med til sammen mer enn 350 000 medlemmer (januar 2015). NFF var med å danne WCPT i 1951.

WCPT samarbeider med flere av FNs underorganisasjoner og andre internasjonale organisasjoner om bl.a. forebyggende helsearbeid og rehabilitering. WCPT har flere undergrupper og interessegrupper som stimulerer til samarbeid innen ulike fagområder. WCPT er delt inn i fem regioner, og NFF deltar aktivt i European Region of WCPT (ER-WCPT).

Nordisk samarbeid
Ledelsen i de nordiske fysioterapeutforbundene møtes hvert år for å drøfte aktuelle fagpolitiske, faglige og utdanningspolitiske spørsmål.

Rapporter og lenker

Rapporter om helsespørsmål, helsestatistikk mv. og lenker til de viktigste organisasjoner er å finne under relaterte lenker og relaterte dokumenter til høyre på siden.