NCD Ikke-smittsomme sykdommer

De fire store folkesykdommene, også kalt de ikke-smittsomme sykdommene (Noncommunicable Chronic Diseases - NCD), er definert som hjerte- og karsykdommer, kreft, kroniske lungesykdommer og diabetes. I 2012 sto NCD for om lag 87 prosent av dødsfallene i Norge. Hjerte- og karsykdommer var den hyppigste dødsårsaken med 33 prosent, etterfulgt av kreft med 27 prosent. Diabetes og KOLS sto for henholdsvis to og seks prosent av dødsfallene. Samlet medfører disse folkesykdommene mye lidelse for mange, og betydelige helse- og omsorgsutgifter for samfunnet. En vesentlig del av dagens helsebudsjett brukes på disse fire sykdommene.


Hjerneslag

Hvert år rammes ca. 15 000 personer i Norge av hjerneslag. Hjerneslag er en av de hyppigste årsaker til død og funksjonshemning, og er en stor utfordring både for den enkelte som rammes, de pårørende, for helsetjenesten og for samfunnet. 

Diabetes

Diabetes er en av de store folkesykdommene, og er forbundet med alvorlige komplikasjoner. Vel 200 000 personer anslås å ha diagnosen diabetes. Disse behandles med blodsukkersenkende legemidler og/eller kost og mosjon. 

Fakta

Norge har forpliktet seg til å redusere for tidlig død av ikke-smittsomme sykdommer med 25 % innen 2025. Regjeringen har derfor utarbeidet en NCD-strategi (se relaterte dokumenter).