Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Smertepasienter og lettere psykiske plager

Sted: Arendal. Samarbeid mellom fysioterapeut, helseforetak (poliklinikk) og fastlege. Behandling etter utredning ved poliklinikk.


To pilotprosjekter med fysioterapeut (psykomotoriker) i en sentral behandlingsrolle. Smerteprosjekt med behandling i kommunal regi, i samarbeid med nevrologisk poliklinikk ved Sørlandet Sykehus i Arendal. Fysioterapeuten har siden oktober 2010 fulgt åtte smertepasienter som var utredet ved poliklinikken, uten nevrologisk diagnose. Prosjektet avsluttes sommeren 2011.

Nytt smerteprosjekt fra høsten 2011 forankres ved legesenter for å involvere fastlegemiljøet i kommunen enda mer. Målet er å integrere flere aktører i pilotprosjektet for å lage gode sammenhenger i behandlingsforløpet.

Det andre pilotprosjektet henvender seg til mennesker med lettere psykiske plager. Dette prosjektet inneholder blant annet psykomotorisk fysioterapi og kognitiv veiledning, med ti gruppesamlinger over ti uker.

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser