Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Skolestart, bevegelsesutvikling og jenter

Sted: Oppdal. Samhandling gjennom ulike former for flerfaglig samarbeid i kommunen som involverer fysioterapeut. Forebygging og behandling.


Førskoleuka
Dette er et tilbud til skolestartere, organisert som et flerfaglig samarbeid mellom helsesøster, lege og fysioterapeut. 2011 var tredje året med Førskoleuka. Uka er et tilbud til alle 6-åringer og deres foreldre, som kommer på helsestasjonen og møter helsesøster, skolelege og fysioterapeut. Fysioterapeuten fokuserer på bevegelsesglede og stimulering til aktivitet, kosthold og sikkerhet i hverdagen. Samtale med barna og foreldrene om hvordan barnet kan komme seg til skolen, og betydningen av å være aktiv både i skolen  og på fritida. Fotstilling og holdning blir også vurdert, men er ingen hovedsak. Hvert barn får en liten gave for å huske dagen bedre: hoppetau, ball eller rokkering. Førskoleuka gir også mulighet for å følge opp ekstra de barna som har hatt oppfølging fra fødselen av på grunn av motoriske avvik, funksjonsnedsettelser og annet.

Bevegelsesutvikling hos spedbarn
Fysioterapeut ser på bevegelsesutviklingen hos alle fire måneder gamle spedbarn i kommunen. Helsestasjonen organiserer gruppekontroller, og ved firemånedersalderen rettes oppmerksomheten mot motorikk, stimulering og bevegelsesutvikling. Samarbeid med kiropraktor  om behandling.

”Jenter i fokus”
Samarbeidsprosjekt mellom helsestasjon, Fysak og fysioterapitjenesten. 2011 er andre året med dette opplegget. Prosjektet kom i gang i forbindelse med innføringen av vaksinen mot livmorhalskreft (HPV-vaksinen). Vaksinen settes i tre omganger. Da kommer alle jentene i 7. klasse til helsestasjonen. Der får de blant annet undervisning om forskjellige tema, så som fysisk aktivitet, kosthold, tannhelse og psykisk helse. Siste samling er etter at jentene har begynt på ungdomsskolen.

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser