Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Kvalitetsutvikling innenfor helse- og sosialtjenestene

Sted: Midt-Troms (Berg, Torsken, Tranøy, Dyrøy, Lenvik, Sørreisa, Målselv og Bardu). Interkommunal enhet, ledet av fysioterapeut, som driver med informasjonsvirksomhet, veiledning, nettverksbygging, rådgivning og støtte for helse- og sosialtjenestene. Kompetanse- og kvalitetsutvikling.


Den interkommunale enheten "Løkta" ble etablert i 2008 som et resultat fra prosjektet Distriktsmedisinsk senter i Midt-Troms, og etter prøvedrift 2005–2007. Oppgavene er informasjonsvirksomhet, veiledning, nettverksbygging, rådgivning og støtte til kompetanse- og kvalitetsutvikling i helse- og sosialtjenestene i de åtte kommunene. Regionrådet Midt-Troms er leder. Seks fagnettverk er tilknyttet Løkta, med egen ressursgruppe som utformer kompetanseprogram etter kartlegging blant ansatte og tjenestemottakere. Tiltak under kompetanseprogrammet arrangeres for helse- og sosialpersonell, tjenestemottakere og pårørende.

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser