Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Habilitering av barn

Sted: Oppland fylkeskommune. Fysioterapeuter og andre faggrupper i 20 kommuner og 10 habiliteringstjenester i fylket samarbeider med spesialisthelsetjenesten. Habilitering.


I denne arbeidsmodellen, som kalles Lokalmiljømodellen, er fysioterapeuter og andre faggrupper i kommuner, habiliteringstjenester og i spesialisthelsetjenesten (Beitostølen Helsesportsenter) involvert i et samarbeid omkring habilitering av barn. Samarbeidet omfatter inntak av brukere, formøter lokalt, fagdager ved BHSS for kommunalt personell og ettermøter lokalt. Les mer på Beitostølen Helsesportsenters nettsider.

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser