Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Forskning på samhandling for kronisk syke

Sted: Sunndal. Samarbeid mellom fysioterapitjenesten, regionalt helseforetak og forskningsmiljø. Forskningsprosjekt med treningsdel. Rehabilitering.


Fysioterapitjenesten i kommunen har fra våren 2009 til høsten 2011 vært deltakere i forskningsprosjektet "Strukturert pasientopplæring i kombinasjon med fysisk trening som ledd i en samhandlingskjede for kronisk syke med KOLS, hjertesvikt og hjerneslag."

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd i samarbeid med Helse Midt-Norge.

Én av fysioterapeutene har hatt ansvaret for treningsdelen i prosjektet. Det har vært to grupper med fire deltakere på hver gruppe, der den ene gruppa har hatt en opplæringsdel og deltatt i treningsgruppe, mens den andre gruppa bare har deltatt i treningsgruppa.

Alle deltakerne har gått gjennom en medisinsk undersøkelse hos lege før oppstart, og har fått en fysioterapirekvisisjon for deltakelse i gruppa. De har så blitt testet underveis og etter deltakelse i treningsgruppa.

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser